De Spelregels

Team

Een team bestaat uit maximaal drie personen. Per persoon kan maar 1 team worden opgegeven. Bij inschrijving dienen de, volledige namen van alle teamleden te worden opgegeven. Dus voor- én achternaam. Van elke teamcaptain dient een telefoonnummer bekend te zijn (dit om bij eventuele twijfels, vragen, et cetera navraag te kunnen doen. Tevens om bij eventuele op het laatste moment afgelasten van de quiz de teams te kunnen benaderen).

Inschrijven

Inschrijven kan alleen via de website van Pop in de Kop. Het winnende team van de laatste editie van Pop in de Kop wordt door de organisatie uitgenodigd de volgende keer haar titel te komen verdedigen. Hiertoe krijgt het team gratis toegang tot die volgende quiz. (In dezelfde samenstelling en met dezelfde teamnaam) Wel dient het team haar deelname te bevestigen via een ‘normale’ inschrijving, via de website.

Per café, kroeg, restaurant, organisatie of instelling kunnen maximaal drie teams met eenzelfde naam worden ingeschreven. Die dienen wel door drie afzonderlijke teamcaptains te worden aangemeld, en dienen uiteraard te voldoen aan alle eerdergenoemde bepalingen uit het reglement.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team. Uw team is pas officieel ingeschreven nadat uw betaling door Pop in de Kop is ontvangen. Verder geldt volgorde van betaling voor deelname, bij grote belangstelling kan het voorkomen dat uw inschrijving te laat is en daarom wordt geweigerd.

U kunt er ook voor kiezen om op de reservelijst geplaatst te worden, mocht er een team uitvallen dan kunt u alsnog meedoen. Is er geen plek, dan wordt uw inschrijfgeld binnen een week na de quiz teruggestort.

Terugbetaling

Een team, dat op het moment na inschrijving/betaling besluit alsnog niet mee te doen aan Pop in de Kop, kan de inschrijving tot twee weken voor de quizdatum annuleren. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd indien de quiz binnen 14 dagen plaatsvindt, uw team houdt immers een deelname-plek bezet. Meld u binnen 14 dagen af en mocht uw plek opgevuld worden door een team uit de eventuele reserve-aanmeldingen, enkel dan vindt er restitutie plaatst. Verder alleen in bijzondere en/of speciale gevallen kan het inschrijfgeld in overleg met de organisatie van Pop in de Kop worden terugbetaald. Bij een verschil van mening beslist de organisatie van Pop in de Kop.

Tafelindeling

Vanaf 12:15 uur is de zaal geopend en kunt u uw (favoriete) tafel uitzoeken. U dient, alvorens een tafel uit te kiezen, uw team aan te melden op de organisatie, dit kan met uw teamnummer en/of teamnaam.  Het verwisselen van tafelnummers is niet toegestaan!

Let op!

Hit dossiers en andere aanverwanten artikelen zijn taboe! , Bij constatering volgt uitsluiting van deelname. Indien er geconstateerd wordt dat u geholpen wordt door niet deelnemers/vrienden of anderen personen dan volgt onherroepelijk diskwalificatie voor de ronde waarin het voorkomt. U krijgt voor die ronde dus 0 punten! Beroep is niet mogelijk, zorg voor een sportieve strijd!

Tenslotte
  • Pop in de kop behandelt muziek in de breedste zin van het woord.
  • U kunt vragen over alle soorten muziek verwachten.
  • Toeschouwers zijn welkom, maar dienen apart te zitten van de deelnemers.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij discreet zijn in de zaal, zodat de teams geen hinder van elkaar ondervinden.
  • Alle quizvragen zijn dubbel gecheckt, bij twijfel beslist het hoofdjurylid in deze.
  • Men volgt de aanwijzingen op van de organisatie, om misverstanden te voorkomen.
  • De organisatie voorziet alle teams van een nummer, met dit nummer meldt u uw team aan bij de organisatie.
  • Bij geschillen waarover de reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de organisatie.
  • Zaal open 12:15 uur – Start Quiz 13:00 uur

En verder

Het is niet toegestaan grote hoeveelheden versnaperingen mee te nemen om te nuttigen in de zaal. Het meenemen van eigen drank is uitgesloten.