De Spelregels

Een team bestaat uit maximaal 3 personen. Per persoon kan maar 1 team worden opgegeven. Bij inschrijving dienen de, volledige namen van alle teamleden te worden opgegeven. Dus voor- én achternaam. Van elke teamcaptain dient een telefoonnummer bekend te zijn (dit om bij eventuele twijfels, vragen, etcetera navraag te kunnen doen. Tevens om bij eventuele op het laatste moment afgelasten van de quiz de teams te kunnen benaderen).

Inschrijven kan alleen via de website van pop in de kop. Het winnende team van Pop in de Kop wordt door de organisatie uitgenodigd de volgende keer haar titel te komen verdedigen. Hiertoe krijgt het team gratis toegang tot die volgende quiz. (In de zelfde samenstelling en met dezelfde teamnaam) Wel dient het team haar deelname te bevestigen via een ‘normale’ inschrijving, via de website.

Inschrijfgeld

Per café, kroeg, restaurant, organisatie of instelling kunnen maximaal drie teams met eenzelfde naam worden ingeschreven. Die dienen wel door drie afzonderlijke teamcaptains te worden aangemeld, en dienen uiteraard te voldoen aan alle eerder genoemde bepalingen uit het reglement. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team. Uw team is pas officieel ingeschreven nadat uw betaling door Pop in de Kop is ontvangen. Verder geldt volgorde van betaling voor deelname, bij grote belangstelling kan het voorkomen dat uw inschrijving te laat is en daarom wordt geweigerd. U kunt er ook voor kiezen om op de reservelijst geplaatst te worden, mocht er een team uitvallen dan kunt u alsnog meedoen. Is er geen plek, dan wordt uw inschrijfgeld binnen een week na de quiz teruggestort.

Indien een team op een moment na inschrijving besluit alsnog niet mee te doen aan Pop in de Kop, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd, u houdt immers een deelname-plek bezet. Alleen in bijzondere en/of speciale gevallen kan het inschrijfgeld in overleg met de organisatie van Pop in de Kop worden terugbetaald. Bij een verschil van mening beslist de organisatie van Pop in de Kop.

Let op!

Hitdossiers en andere aanverwanten artikelen zijn taboe ! , Bij constatering volgt uitsluiting van deelname. Indien er geconstateerd wordt dat u geholpen wordt door niet deelnemers/vrienden of anderen personen dan volgt onherroepelijk diskwalificatie voor de ronde waarin het voorkomt. U krijgt voor die ronde dus 0 punten! Beroep is niet mogelijk, zorg voor een sportieve strijd!

Tenslotte

  • Pop in de kop behandelt muziek in de breedste zin van het woord.
  • U kunt vragen over alle soorten muziek verwachten.
  • Toeschouwers zijn welkom, maar dienen apart te zitten van de deelnemers.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij discreet zijn in de zaal, zodat de teams geen hinder van elkaar ondervinden.
  • Alle quiz vragen zijn dubbel gecheckt, bij twijfel beslist het hoofdjurylid in deze.
  • Men volgt de aanwijzingen op van de organisatie, om misverstanden te voorkomen.
  • De organisatie voorziet alle teams van een nummer, dit is tevens uw tafelnummer!
  • Bij geschillen waarover de reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de organisatie.

 

En verder

Het is niet toegestaan  grote hoeveelheden versnaperingen mee te nemen om te nuttigen in de zaal. Het meenemen van eigen drank is uitgesloten.

Sluit